APARTMAN YÖNETİMİ, SİTE YÖNETİMİ - Apartman Sakinleri - Rahat ...
 1. APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ VE SORUMLULUKLARI - ASMMMO ...

  Apartman Yönetimi Kanun ve Yönetmelikleri | GNYAPI

  APARTMAN YÖNETİMİ, SİTE YÖNETİMİ - Apartman Sakinleri - Rahat ...

  Apartman Yönetimi Kanunu - zapmetasearch.com‎


  Ücretsiz Site Yönetim Programı - Sadece Hosting Bedeli 9,90TL‎

  Apartman Yönetmeliği 2015 - EmlakWebTv

  Apartman kuralları - Hukuk


  apartman yönetmeliği kanunu - Emlakkulisi.Com


  Apartman yönetimi yönetmeliği - EmlakWebTv


  Apartman Gürültü Yönetmeliği Ne diyor - 10/18/2016 - Konuttimes.com

   Apartman Yönetmeliği - Apartmanda Yaşama Kuralları - Bakimliyiz.Com

  apartman aidatları kanunu - 10/21/2016 - Konuttimes.com


   apartman yönetmeliği ile ilgili aramalar

   


  apartman aidat yönetmeliği kanunu

      
   
  2014-07-15T15:25:45Z
   

  Kat malikleri genel kurul toplantısında seçilen bina yöneticisinin kat maliklerine ve anagayrimenkule karşı bazı sorumlulukları bulunuyor. Bina yöneticisinin yapmakla yükümlü olduğu bazı işlerde bulunuyor. Peki, bina yöneticisinin görevleri nelerdir?

   

  Bina yöneticisinin görevleri!
   

  Bina yöneticisi, bilindiği üzere kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebiliyor; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebiliyor. 


   

  Bina yöneticisi seçildikten sonra kişinin kat maliklerine ve anagayrimenkule karşı bazı görevleri oluyor. Bina yöneticisi bu görevleri yerine getirmekle yükümlü oluyor. Bina yöneticisinin yapması gereken işler genel itibari ile 3'e ayrılıyor. Bunlar: Genel yönetim işlerinin görülmesi; Defter tutulması ve belgelerin saklanması ve işletme projesinin yapılması. Bu hususla ilgili açıklamalara Kat Mülkiyet Kanunu'nda yer verilyor. İlgili Kanun Maddeleri aşağıda yer alıyor;


   

  Yöneticinin görevleri:

  1. Genel yönetim işlerinin görülmesi:

  Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:


   

  a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;


   

  b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;


   

  c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;


   

  d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;


   

  e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçlarınödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;


   

  f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;


   

  g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;


   

  h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;


   

  i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;


   

  j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;


   

  k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.


   

  2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:

  Madde 36 – Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.


   

  Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.


   

  Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.


   

  3. İşletme projesinin yapılması:

  Madde 37 – (Değişik: 13/4/1983 - 2814/12 md.)

  Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede özellikle:


   

  a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;


   

  b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;


   

  c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;

  Gösterilir.


   

  Bu proje,kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.


   

  Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.          

  Apartman yöneticisinin görevleri - Emlakkulisi.com

  emlakkulisi.com/guncel/apartman-yoneticisinin-gorevleri/156108
  Bir apartmanın yöneticisinin belirli hakları ve görevleri bulunuyor.Peki, bir apartmanda yönetici istifası nasıl olur?Apartman yöneticisi hakları ve görevleri nelerdir ...

   

   

  Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir ?

  apartmanyoneticim.com/apartman-yoneticisinin-gorevleri/
  Apartman Yöneticisinin görevleri (Kat Mülkiyeti Kanunu'nun m.35), yönetim işlerinin görülmesi, belge tutulması-saklanması ve işletme projesinin yapılmasıdır.

   

   

   

   

  Av.Rıdvan YILDIZ : "Apartman Yöneticisinin denetimi ve sorumlulukları ...

  www.emlakpencerem.com/yazarlar/av.../apartman-yoneticisinin...ve...nelerdir/38600/
  Av.Rıdvan YILDIZ tarafından yazılan 16.06.2016 tarihli Apartman Yöneticisinin denetimi ve sorumlulukları nelerdir? köşe yazısı. 16.06.2016 tarihinde ...

   

   

   

   

  Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir ...

  www.bakimliyiz.com › Bakimliyiz.Com › GENEL KÜLTÜR › Kadın ve Hukuk
  28 Şub 2011 - 9 gönderi
  Bu görevleri yerine getirirken Apartman yöneticilerinin en çok zorlandığı konunun para tahsil edememekten dolayı komşularını icraya verme ...

   

   

   

   

  site yöneticisinin yetkileri - 06/16/2016 - Konuttimes.com

  konuttimes.com/gundem/site_yoneticisinin_yetkileri/128795
  Apartman yöneticisinin yetki ve sorumlulukları nelerdir sorusunun yanıtını haberimizde ... Apartman yöneticisi kimdir, görevleri nelerdir 18-09-2011. 18 Eyl 2011 .

   

   

   

   

  Apartman yöneticisinin cezai sorumluluğu nedir? - Hukukihaber.net

  www.hukukihaber.net/.../apartman-yoneticisinin-cezai-sorumlulugu-nedir-h39203.ht...
  19 Ara 2013 - Kanuna göre apartman yönetimine dair gelir - gider hesaplarının ve apartman ile ilgili alınan kararların yönetici tarafından apartman defterine ...

   

   

   

   

  Apartman yöneticisinin yetki ve sorumlulukları nelerdir? - UZMANTV

  www.uzmantv.com/apartman-yoneticisinin-yetki-ve-sorumluluklari-nelerdir
  Kullanıcı oyu: 5 - ‎10 oy
  11 Eyl 2012 - Apartman yöneticisinin yetki ve sorumlulukları nelerdir sorusunu Apartman Yöneticisi Tayfun Aydeniz görüntülü yanıtlıyor.

   

   

   

   

  Herkesin Avukatı - Apartman Yöneticileri 1 - YouTube

  https://www.youtube.com/watch?v=LS15e0DRNsU
  30 Oca 2013 - herkesinavukati tarafından yüklendi
  Konu: Apartman Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları Konuğumuz ... uygun yapılmadığını düşünen kat ...
   

   

   

   

   

  Apartman Yöneticiliği ve Sorumlulukları. SMMM Sedat Eryürek ...

  www.adanasmmmo.org/govde_detay.php?...Apartman%20Yöneticiliği%20ve%20Sor...
  APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ VE SORUMLULUKLARI. Şehirleşmenin ayrılmaz parçası olan apartman yaşamında, kat malikleri olarak istesek de istemesek de ...

   

   

   

   

  Apartman Yönetimi (Yöneticiliği) | Apartman Yöneticisinin Görevleri

  www.apartmanyonetimi.com.tr/apartman-yoneticisinin-gorevleri/
  Apartman yönetimi, yönetim, apartman yöneticiliği, apartman yönetmek, profesyonel yönetim, profesyonel apartman yöneticiliği, yönetim.

   

   

       <!--Kod Dostu Açılış Sayacı START-->
       <!--Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.-->
       <!--Telif Sahibi: www.koddostu.com-->
       <!DOCTYPE HTML><style type="text/css">div.koddostu-geri{position:fixed;text-align:center;z-index:9999998999;}div.sayim-koddostu{top:0px;left:0px;width:100%;height:100%;background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/-BQhJqVO-ptA/UKv2C_pUwrI/AAAAAAAAPpM/EU4q4kaIfVA/s1600/55651.png) repeat top left;}</style><style type="text/css">div.koddostu-geri{_position:absolute;}div.sayim-koddostu{_bottom:auto;_top:expression(ie6=(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight - 52+"px") );}</style><div class="koddostu-geri sayim-koddostu"><center><a style="display:block;margin-top:40px;margin-bottom:10px;font-size:58px;font-weight:bold;font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;color:#444;text-shadow:0px 0px 5px #888;">Hoşgeldiniz!</a><a style="display:block;margin-top:40px;margin-bottom:40px;font-size:32px;font-weight:bold;font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;color:#c22;text-shadow:0px 0px 5px #444;line-height:46px;">Ama biraz erken geldiniz.<br/>Sitemizin açılmasına daha şu kadar var:</a><style>.amanin{display:inline-block;height:200px;width:136px;background:transparent url(http://1.bp.blogspot.com/-q1rpH5RtSBw/UKvoKgJmOYI/AAAAAAAAPn4/93HYRLkdV1c/s1600/koddostu-sayac.png) repeat-x top left;color:#fff !important;font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:72px;font-weight:bold;padding-left:20px;letter-spacing:37px;padding-top:9px;text-shadow:0px 0px 10px #200;text-align:center;}.amanin1{display:inline-block;height:200px;width:136px;background:transparent url(http://1.bp.blogspot.com/-q1rpH5RtSBw/UKvoKgJmOYI/AAAAAAAAPn4/93HYRLkdV1c/s1600/koddostu-sayac.png) repeat-x top left;color:#fff !important;font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:72px;font-weight:bold;padding-left:20px;letter-spacing:37px;padding-top:9px;text-shadow:0px 0px 10px #200;text-align:center;}.ofofof{display:inline-block;height:109px;color:#444 !important;font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:52px;font-weight:bold;vertical-align:70px;}</style><a id="gunn" class="amanin1">00</a><a class="ofofof">-</a><a class="amanin" id="saatt">00</a><a class="ofofof">-</a><a id="dakikaa" class="amanin">00</a><a class="ofofof">-</a><a id="saniyee" class="amanin">00</a><script>var koddosturanza=setInterval(function(){zamanin()},1000);function zamanin(){var KACINCIAY = 12;var KACINCIGUN = 28;var HANGISAAT = 22;var HANGIDAKIKA = 30;var date = new Date;var hangiay = date.getMonth();var ayadi = new Array(31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);var seconds = date.getSeconds();var minutes = date.getMinutes();var hour = date.getHours();var day = date.getDate();var toplamgun=0;var ixa=0;var ixe=0;var sabittoplam=0;var buayharic=hangiay-1;for (ixa=0;ixa<=buayharic;ixa++){toplamgun=toplamgun+ayadi[ixa]}var AYEKSIBIR=KACINCIAY-2;for(ixe=0;ixe<=AYEKSIBIR;ixe++){sabittoplam=sabittoplam+ayadi[ixe]}sabittoplam=sabittoplam+KACINCIGUN;var yilinkacincigunu = toplamgun+parseInt(day);var ibininki = sabittoplam-yilinkacincigunu;var saatseyi = HANGISAAT-hour;var dakkaseyi = HANGIDAKIKA-minutes-1;var saniyeseyi = 60-seconds;if(dakkaseyi < 0){saatseyi = saatseyi-1;dakkaseyi=60+dakkaseyi}if(saatseyi < 0){ibininki = ibininki-1;saatseyi=60+saatseyi}if(ibininki==0){var ibininki='00'}if(saatseyi==0){var saatseyi='00'}if(dakkaseyi==0){var dakkaseyi='00'}if(ibininki>99){document.getElementById('gunn').style.width='217px';}if(ibininki < 10){document.getElementById('gunn').style.width='58px';}if(saatseyi < 10){document.getElementById('saatt').style.width='58px';}if(dakkaseyi < 10){document.getElementById('dakikaa').style.width='58px';}if(saniyeseyi < 10){document.getElementById('saniyee').style.width='58px';}if(saatseyi > 9){document.getElementById('saatt').style.width='136px';}if(dakkaseyi > 9){document.getElementById('dakikaa').style.width='136px';}if(saniyeseyi > 9){document.getElementById('saniyee').style.width='136px';}document.getElementById('gunn').innerHTML=ibininki+'<'+'br'+'/><'+'span style="display:block;font-size:24px;letter-spacing:0px !important;margin-top:20px;margin-right:20px;color:#444 !important;text-shadow:0px 0px 5px #888;">gün<'+'/span'+'>';document.getElementById('saatt').innerHTML=saatseyi+'<'+'br'+'/><'+'span style="display:block;font-size:24px;letter-spacing:0px !important;margin-top:20px;margin-right:20px;color:#444 !important;text-shadow:0px 0px 5px #888;">saat<'+'/span'+'>';document.getElementById('dakikaa').innerHTML=dakkaseyi+'<'+'br'+'/><'+'span style="display:block;font-size:24px;letter-spacing:0px !important;margin-top:20px;margin-right:20px;color:#444 !important;text-shadow:0px 0px 5px #888;">dakika<'+'/span'+'>';document.getElementById('saniyee').innerHTML=saniyeseyi+'<'+'br'+'/><'+'span style="display:block;font-size:24px;letter-spacing:0px !important;margin-top:20px;margin-right:20px;color:#444 !important;text-shadow:0px 0px 5px #888;">saniye<'+'/span'+'>';}window.onload=zamanin;zamanin();</script></center><a href="http://www.koddostu.com/2012/11/aclsa-su-kadar-kald-geri-saym-intro-kodu.html" target="_blank" style="display:block;width:92px;height:18px;background:transparent url(http://4.bp.blogspot.com/-jXlziTHBcAY/UB-64fgX_kI/AAAAAAAAMfk/tZeFE3oQ0kA/s1600/kd35.png) no-repeat top left;position:absolute;bottom:0px;right:-65px;" onmouseover="this.style.right='0px';" onmouseout="this.style.right='-65px';"></a></div>
       <style>
       .amanin, .amanin1{word-wrap: normal !important;}
       </style>
       <!--Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.-->
       <!--Telif Sahibi: www.koddostu.com-->
       <!--Kod Dostu Açılış Sayacı STOP-->
       

   

   
  GNYAPI Tasarruf Miktarları
  CO2 : NaN Kg
  Fatura Tutarı : NaN TL

  apartman kanun ve yönetmelikler

  Kanun ve yönetmelikler bilgilendirme amacı ile yazılmış olup 05.03.2014 tarihinden sonraki güncellemeleri içermemektedir. Güncel bilgilere http://www.mevzuat.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

  Kanun ve yönetmelikleri görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda adobe acrobat reader programının kurulu olması gerekmektedir.

    Kat Mülkiyeti Kanunu pdf indir
    Enerji Verimliliği Kanunu pdf indir
     Yapı Denetimi Hakkında Kanun pdf indir
     Emlak Vergisi Kanunu pdf indir
     İmar Kanunu pdf indir
     Kimlik Bildirme Kanunu pdf indir
     Tebligat Kanunu pdf indir
     İş Kanunu pdf indir
     Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun pdf indir
     Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği pdf indir
     Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği pdf indir
     Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği pdf indir
     Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik pdf indir
     Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik pdf indir
     Otopark Yönetmeliği pdf indir
     Sığınak Yönetmeliği pdf indir
     Konut Kapıcıları Yönetmeliği pdf indir

   

BABACAN1717 SİİRLERİ
 
SİTEME HOŞ GELDİNİZ TEŞEKÜR EDERİM YÖNETİM BABACAN1717 ___________________________
Bugünkü Ziyaretçiler : 5
___________________________
Toplam Ziyaretçiler : 33717
___________________________
Bugünkü Tıklanma : 75
___________________________
Toplam Tıklanma : 79460
___________________________
Ip Adresiniz : 54.227.31.145
___________________________
Yaşadığınız Ülke : T.Cus
___________________________
Hangi Sayfadasın : APARTMAN YÖNETÄ°MÄ°, SÄ°TE YÖNETÄ°MÄ° - Apartman Sakinleri - Rahat ... ___________________________
........................................................ Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin

IP Adresi Sorgulama
IP adresini girin:Google Arama
Sitemde Arama
https://babacan17.tr.gg
BABACAN1717 SİİRLERİ
 
Reklam
 
 
ÜYELERİMİZ
kayıtlı üye Yok
0 bugün
0 bu hafta
0 bu ay
En son: ÜYE OLUNUZ
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=